Is een buitenlands huwelijk geldig in nederland maastricht?

1
Briana Walter asked a question: Is een buitenlands huwelijk geldig in nederland maastricht?
Asked By: Briana Walter
Date created: Sun, Jun 27, 2021 12:54 AM
Date updated: Fri, Jun 24, 2022 6:09 PM

Content

Top best answers to the question «Is een buitenlands huwelijk geldig in nederland maastricht»

Als u bent getrouwd in het buitenland moet u uw huwelijk in Nederland laten registreren bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Niet elk huwelijk is geldig in Nederland. De gehuwden moeten bijvoorbeeld 18 jaar of ouder zijn op het moment dat het huwelijk is gesloten.

Your Answer